Pro všechny milovníky květeny Bílých Karpat je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Všechny rostliny

Pcháč panonský
Pcháč panonský

More information
Prstnatec bezový
Prstnatec bezový

More information
Prstnatec májový
Prstnatec májový

More information
Pětiprstka žežulník
Pětiprstka žežulník

More information
Rudohlávek jehlancovitý
Rudohlávek jehlancovitý

More information
Růže galská
Růže galská

More information
Sasanka lesní
Sasanka lesní

More information
Snědek krátkočnělečný
Snědek krátkočnělečný

More information
Sněženka podsněžník
Sněženka podsněžník

More information
Suchopýr širolistý
Suchopýr širolistý

More information
Tolije bahenní
Tolije bahenní

More information
Vemeník dvoulistý
Vemeník dvoulistý

More information
Violka bílá
Violka bílá

More information
Vstavač mužský znamenaný
Vstavač mužský znamenaný

More information
Vstavač vojenský
Vstavač vojenský

More information
Zvonek hadincovitý
Zvonek hadincovitý

More information
Zvonečník hlavatý
Zvonečník hlavatý

More information
Černýš hřebenitý
Černýš hřebenitý

More information