null Centrum pro regionální rozvoj ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Zpřístupňování dat AOPK ČR pro účel provozování veřejné mapové aplikace Mapový server CRR, propojení MS CRR a Digitálního registru ÚSOP formou webových odkazů 14. 5. 2013 Oddělení ÚSOP