null Česká geologická služba (ČGS)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

ČGS
Memorandum o spolupráci na hodnocení stavu a vývoje životního prostředí v ČR 29. 7. 2009 Odbor ISOP

ČGS
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, včetně publikace výstupů 9. 2. 2010 Oddělení obecné ochrany přírody