null Národní památkový ústav

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

NPÚ
Spolupráce v oblasti zachování, udržení a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, zejména předcházení a eliminaci nesouladu mezi ochranou kulturního dědictví a ochranou přírody a krajiny 14. 6. 2011 Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

NPÚ
Spolupráce v oblasti zachování, udržení a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, zejména předcházení a eliminaci nesouladu mezi ochranou kulturního dědictví a ochranou přírody a krajiny 21. 12. 2021 Odbor obecné ochrany přírody a krajiny