null Ředitelství silnic a dálnic ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Memorandum o vzájemné spolupráci - tvorba koncepčních a metodických materiálů, koordinace postupů v oblasti platné a připravované legislativy, atd. 15. 6. 2015 Sekce ochrany přírody a krajiny