null Správa jeskyní ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Správa jeskyní ČR
Smlouva o spolupráci při vydávání časopisu Ochrana přírody 7. 3. 2007 Samostatný odbor vnějších vztahů

Správa jeskyní ČR
Smlouva o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu 19. 3. 2015 Samostatný odbor vnějších vztahů

Správa jeskyní ČR
Dohoda o spolupráci na zajištění provozu Domu přírody Moravského krasu 19. 3. 2015 Samostatný odbor vnějších vztahů

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu ze dne 19. 3. 2015 10. 1. 2017 Samostatný odbor vnějších vztahů

Dodatek č. 2
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu ze dne 19. 3. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 4. 2017. 25. 7. 2023 Samostatný odbor vnějších vztahů