null Správa NP a CHKO Šumava

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Správa NP a CHKO Šumava
Spolupráce při zajištění sledování stavu biotopů prováděného na území NP a CHKO Šumava - aktualizace vrstvy mapování biotopů a zakládání trvale monitorovacích ploch 15. 4. 2013 Oddělení sledování stavu biotopů a stavu rostlin

Správa NP a CHKO Šumava
Dohoda o spolupráci při vydávání časopisu Ochrana přírody 10. 2. 2015 Samostatný odbor vnějších vztahů