null Mgr. Tomáš Růžička

Mgr. Tomáš Růžička
vedoucí Samostatného oddělení vnějších vztahů

Tomáš Růžička (1967) má dlouholeté zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce. Je zkušeným facilitátorem a školitelem v oblasti interpretace přírodního dědictví. Usiluje o sdílení zkušeností AOPK ČR na mezinárodní úrovni a jako výzvu vnímá zvýšení podpory ochrany přírody u české veřejnosti.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze v letech 1986–1991 a během 1992–1993 absolvoval roční kurz na School of Natural Resources, University of Michigan. Úspěšně ukončil dlouhodobý mezinárodní vzdělávací program zaměřený na udržitelný rozvoj LEAD International (1996–1998) a v roce 2008 získal Fullbrightovo stipendium na Vermont University a v Quebec-Labrador Foundation.

Stál u zrodu environmentální Nadace Partnerství, která se věnuje tématu ochrany životního prostředí a zapojování veřejnosti. Zde pracoval od roku 1994 jako projektový manažer a později jako programový a nakonec výkonný ředitel zodpovědný za chod organizace (do roku 2017). V Nadaci Partnerství např. koordinoval Cenu Josefa Vavrouška, semináře a vzdělávací aktivity ve spolupráci se zahraničními partnery, stáže zaměřené na ochranu přírody a interpretaci přírodního dědictví v Anglii a USA, cesty zahraničních expertů do ČR, atd.

Od roku 2000 se věnuje tématu interpretace místního dědictví. Pořádal školení pro pracovníky veřejné správy a neziskových organizací. Je spoluautorem knihy Jak pře(d)kládat svět (2012) věnující se tématu interpretace místního dědictví.

V letech 2015–2017 působil ve výboru Asociace Evropského zeleného pásu. Pracoval v Radě Národního pozemkového spolku od jejího vzniku až do roku 2017.

Od roku 2014 pracoval též v mezinárodní organizaci Environmental Partnership Association, kterou tvoří šest nadací z různých zemí východní Evropy. Zde koordinoval do roku 2017 mezinárodní projekty na témata klimatických změn, ochrany přírody a rozvojové spolupráce.

Je spolupracovníkem Kroužkovací stanice Národního muzea.

Hovoří anglicky, částečně rusky.