null Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

ÚKZÚZ
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 11. 4. 2014 Odbor monitoringu biodiverzity