null Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Smlouva o spolupráci
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 11. 4. 2014 Odbor monitoringu biodiverzity

Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci při výměně a poskytování informací, odborných analýz, stanovisek a přednášek 8. 1. 2024 Odbor územní ochrany