Obsah s Volna mista Ústředí .

Projektový manažer / projektová manažerka OPŽP (1358)

Oddělení hodnocení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 30. 6. 2023
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně/zaměstnance).
Více informací

Krajinný ekolog / krajinná ekoložka (63)

Oddělení administrace krajinotvorných programů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 6. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029 (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací

Projektový manažer / projektová manažerka (1356)

Oddělení procesní a monitoringu

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 6. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Projektový manažer / projektová manažerka (80)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 5. 6. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Administrátor / administrátorka dotačních žádostí v krajinotvorných programech

Ústředí
Typ pracovní pozice: Dohoda o pracovní činnosti
Místo výkonu služby/práce: Praha
Další informace: DPČ (až do výše 0,5 úvazku) na dobu určitou, a to nejdéle do 31. 12. 2025.
Více informací

Personalista / personalistka (1573)

Odbor finančně personální

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 30. 5. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací