null Nový projekt LIFE v Bílých Karpatech

AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty

Nový projekt LIFE v Bílých Karpatech

3. 5. 2023

V průběhu dubna se v CHKO Bílé Karpaty uskutečnilo setkání odborníků, kteří se zabývají motýlem jasoněm červenookým. Aby z naší krajiny zcela nezmizel, byl pro něj připraven regionální akční plán a projekt LIFE Apollo2020.

V průběhu dubna se v CHKO Bílé Karpaty uskutečnilo setkání odborníků, kteří se zabývají motýlem jasoněm červenookým. Aby z naší krajiny zcela nezmizel, byl pro něj připraven regionální akční plán a projekt LIFE Apollo2020, který je zaměřen na posílení jeho stávajících populací a návrat na místa, kde dříve ve střední Evropě žil. Kolegové z Česka, Polska, Rakouska a Slovenska navštívili vybrané bělokarpatské lokality, seznámili se s chodem chovné stanice pro motýly a s opatřeními nezbytnými pro vytvoření vhodných podmínek pro návrat jasoně červenookého do Bílých Karpat. Bližší informace o projektu naleznete na stránkách: https://parnassius-apollo.life

Projekt Apollo2020 je co do obsahu a rozsahu prvním svého druhu. Cílem je vytvořit tři funkční oblasti pro ukotvení populací v přírodních podmínkách a také minimálně 38 takzvaných nášlapných kamenů  pro zabezpečení migračních koridorů druhu mezi novými lokalitami. Jednotlivé populace budou navíc posilovány jedinci odchovanými v chovných stanicích (motýláriích). Projekt je proto prvním, který zavádí cílená opatření pro další rozvoj populací ve vybraných bioregionech. Součástí je také zvyšování povědomí o ochraně a údržbě stanovišť a druhů, výukové programy, zapojení veřejnosti a zakládání motýlích zahrad pro školy a organizace zaměřené na ekologické aktivity.

 

Detail Jasoně červenookého.

jason