Pro všechny milovníky květeny Bílých Karpat je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Chrpa úzkoperá

Chrpa úzkoperá

More information
Hlavinka horská

Hlavinka horská

More information
Hořec hořepník

Hořec hořepník

More information
Hořec křížatý

Hořec křížatý

More information
Jetel červenavý

Jetel červenavý

More information
Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

More information
Kýchavice černá

Kýchavice černá

More information
Mečík střechovitý

Mečík střechovitý

More information
Modřenec chocholatý

Modřenec chocholatý

More information
Pcháč panonský

Pcháč panonský

More information
Pětiprstka žežulník

Pětiprstka žežulník

More information
Rudohlávek jehlancovitý

Rudohlávek jehlancovitý

More information
Růže galská

Růže galská

More information
Snědek krátkočnělečný

Snědek krátkočnělečný

More information
Tolije bahenní

Tolije bahenní

More information
Vemeník dvoulistý

Vemeník dvoulistý

More information
Zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý

More information
Zvonečník hlavatý

Zvonečník hlavatý

More information
Černýš hřebenitý

Černýš hřebenitý

More information

Všechny rostliny

Chrpa úzkoperá.
Chrpa úzkoperá

More information
Hlavinka horská.
Hlavinka horská

More information
Hořec brvitý.
Hořec brvitý

More information
Hořec hořepník.
Hořec hořepník

More information
Hořec křížatý.
Hořec křížatý

More information
Hořeček nahořklý pravý.
Hořeček nahořklý pravý

More information
Hrachor panonský pravý.
Hrachor panonský pravý

More information
Jetel červenavý.
Jetel červenavý

More information
Kociánek dvoudomý.
Kociánek dvoudomý

More information
Koniklec velkokvětý.
Koniklec velkokvětý

More information
Kosatec různobarvý.
Kosatec různobarvý

More information
Kosatec trávovitý.
Kosatec trávovitý

More information
Kozinec dánský.
Kozinec dánský

More information
Kruštík bahenní.
Kruštík bahenní

More information
Kýchavice černá.
Kýchavice černá

More information
Mečík střechovitý.
Mečík střechovitý

More information
Mochna bílá.
Mochna bílá

More information
Modřenec chocholatý.
Modřenec chocholatý

More information
Pcháč panonský.
Pcháč panonský

More information
Prstnatec bezový.
Prstnatec bezový.

More information
Prstnatec májový.
Prstnatec májový

More information
Pětiprstka žežulník.
Pětiprstka žežulník

More information
Rudohlávek jehlancový.
Rudohlávek jehlancovitý

More information
Růže galská.
Růže galská

More information
Sasanka lesní.
Sasanka lesní

More information
Snědek krátkočnělečný.
Snědek krátkočnělečný

More information
Sněženka podsněžník.
Sněženka podsněžník

More information
Suchopýr širolistý.
Suchopýr širolistý

More information
Tolije bahenní.
Tolije bahenní

More information
Vemeník dvoulistý.
Vemeník dvoulistý

More information
Violka bílá.
Violka bílá

More information
Vstavač mužský znamenaný.
Vstavač mužský znamenaný

More information
Vstavač vojenský.
Vstavač vojenský

More information
Zvonek hadincový.
Zvonek hadincovitý

More information
Zvonečník hlavatý.
Zvonečník hlavatý

More information
Černýš hřebenitý.
Černýš hřebenitý

More information