Fakta o CHKO Bílé Karpaty:

  • rozloha: 746,9 km2
  • nadmořská výška: 170 - 970 m n. m.
  • vyhlášení: 3. 11. 1980 (účinnost od 18. 2. 1981)
  • 52 maloplošných zvláště chráněných území: 5 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 16 přírodní rezervace, 30 přírodní památka
  • Natura 2000: 17 evropsky významných lokalit

Jedinečná podoba krajiny Bílých Karpat je vzácným dokladem toho, že lidské konání může spoluvytvářet cenné přírodní i kulturní hodnoty. Generacím lidí stálo za to žít a hospodařit v území Bílých Karpat, čímž spoluvytvořily tuto krajinu. Na nás je, aby byla zachována i generacím budoucím.

Orchidejové hory táhnoucí se od Slovácka po Valašsko jsou pestré jak na lidové tradice a folklor, tak na neopakovatelné přírodní scenérie a vzácné druhy rostlin a živočichů.