Správa CHKO zejména buduje a udržuje naučné stezky, informační panely a další prvky, jako jsou schody, pražce či zábradlí na turistických stezkách, vydává informační materiály a publikace, pořádá exkurze a akce pro veřejnost, prostřednictvím stráže přírody dohlíží na dodržování pravidel chování.

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Bílé Karpaty

         Analytická část - přílohy (zip 17,7 MB)

         Plánovací část - přílohy (zip 1,1 MB)