Pro všechny milovníky květeny Bílých Karpat je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Všechny rostliny

Chrpa úzkoperá
Chrpa úzkoperá

More information
Hlavinka horská
Hlavinka horská

More information
Hořec brvitý
Hořec brvitý

More information
Hořec hořepník
Hořec hořepník

More information
Hořec křížatý
Hořec křížatý

More information
Hořeček nahořklý pravý
Hořeček nahořklý pravý

More information
Hrachor panonský pravý
Hrachor panonský pravý

More information
Jetel červenavý
Jetel červenavý

More information
Kociánek dvoudomý
Kociánek dvoudomý

More information
Koniklec velkokvětý
Koniklec velkokvětý

More information
Kosatec různobarvý
Kosatec různobarvý

More information
Kosatec trávovitý
Kosatec trávovitý

More information
Kozinec dánský
Kozinec dánský

More information
Kruštík bahenní
Kruštík bahenní

More information
Kýchavice černá
Kýchavice černá

More information
Mečík střechovitý
Mečík střechovitý

More information
Mochna bílá
Mochna bílá

More information
Modřenec chocholatý
Modřenec chocholatý

More information