Člověk a jeho činnost jsou nedílnou součástí krajiny a přírody Bílých Karpat – po tisíciletí se podílely na jejich utváření a jsou nutnou podmínkou zachování jejich jedinečných hodnot i v současnosti. Cenné přírodní (přírodně-kulturní) hodnoty přitom nalezneme i v lidských sídlech a okolí.

Zároveň byl člověk od počátku ovlivňován zdejší přírodou a krajinou, které tak spolu s historií a dějinnými událostmi významně působily na život a kulturu místních obyvatel. Neobyčejná pestrost bělokarpatské přírody se tak zrcadlí i v pestrosti lidových písní, krojů, ornamentů,..., ale například i odrůd ovocných dřevin.

Jednou z příčin jedinečnosti bělokarpatských luk je skutečnost, že zde jako v jedné z mála podhorských oblastí zůstala zachována návaznost mezi bezlesím rané doby poledové a druhotným bezlesím po příchodu člověka. Právě díky člověku zde tak do současnosti přežilo i mnoho druhů starobylé bezlesé krajiny, které jinde vlivem období stinného lesa vymizely a pro omezenou schopnost šíření se tam již nevrátily. V pozdější době zde pak paradoxně díky ničivým vpádům z jihovýchodu jen krátce před průmyslovou revolucí a odlehlosti od center moci v době socialismu zůstaly zachovány přírodní krásy v jinde nebývalém rozsahu a hodnotě až do dněšních dnů.

Jiným aspektem opakovaných ničivých válečných tažení je, že se zde bohužel nezachovalo příliš mnoho historických památek v dobrém stavu. Na druhou stranu dala poloha v odlehlém pohraničí příležitost pro jakýsi klidný rozvoj kultury, nepříliš ovlivněné zvenčí, a zachovalé krajiny citlivě obdělávané člověkem. V kontrastu s tímto vývojem je vývoj v druhé polovině 20. století, kdy bylo zavedené plánované hospodaření a postupný vývoj byl nahrazen skokovou změnou kultury i vztahu lidí ke zdejší krajině.

Přes všechny změny moderní doby zůstávají Bílé Karpaty také oblastí s dosud velmi bohatou lidovou kulturou založenou na místy dosud přežívajících lidových tradicích a folkloru. Ty je tu možné poznávat a obdivovat v mnoha podobách také díky tomu, že se zde potkává několik národopisných oblastí se svými zvláštnostmi (Dolňácko, Horňácko, Moravské Kopanice, Luhačovické Zálesí, Jižní Valašsko – viz mapa etnografických oblastí BK a okolí). I zde se však projevy tradiční lidové kultury dnes omezují zejména na svátky, slavnosti a festivaly.