null Moravské Kopanice

Naučná stezka

Moravské Kopanice

  • Délka: 8 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Mlok skvrnitý.

Pro milovníky přírodního bohatství Bílých Karpat na Moravských Kopanicích doporučujeme naučnost stezku Moravské Kopanice. Nejde o typickou okruhovou naučnou stezku, ale soubor zastavení v okolí Žítkové, které vás seznámí s bohatstvím přírody na Kopanicích. Trasa vede po lesních a polních cestách tak si připravte vhodnou obuv a odhodlání překonávat kopce Moravských Kopanic.

Autoři fotografií: Radomír Staš, Bohumil Jagoš, Ivana Jongepierová

Galerie

PR Hutě.
Modranka karpatská.
Orání pomocí koní.