Název projektu: Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi

Logo České rozvojové agentury.Logo Česká republika pomáhá.

Logo Austrian Development Cooperation.

Tento projekt byl podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Číslo projektu: GE-2018-022-FO-43040/1
Místo realizace: Gruzie (oblasti Pšavska, Chevsurska a Gudamakari v regionu Mccheta-Mtianeti)
Program: Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a Gruzie 2018-2023 České rozvojové agentury
Zdroj financování: 100% ČRA
Celkový rozpočet: 9 585 620 Kč (náklady AOPK ČR  2 910 180 Kč)
Doba trvání projektu: 1. 7. 2017-31. 12. 2023
Oficiální stránky projektu: https://www.krnap.cz/zajisteni-udrzitelne-spravy-chko-aragvi/​​​​​
Vedoucí partner: Správa Krkonošského národního parku
Partneři projektu: Správa Národního parku Šumava

Cíle a náplň projektu:

Záměrem „Programu udržitelného rozvoje horských oblastí a jejich komunit v oblasti Pšavska, Chevsurska a Gudamakari v regionu Mccheta-Mtianeti“ GE-2018-022-FO-43040, který je realizován v letech 2018-2023 je přispět prostřednictvím řady multisektorových opatření k ochraně horských ekosystémů i k udržitelnému hospodaření v této horské oblasti. Záměr programu vychází z Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a Gruzie 2018 – 2023 a plně zapadá do jím definovaných priorit.

Projekt „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“ (GE-2018-022-FO-43040/1) je součástí výše uvedeného programu. Cíl projektu je plně v souladu s dílčím cílem SDG 15.4: Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj. Výstupy projektu byly stanoveny v souladu s potřebami municipality Dušeti, která je zřizovatelem budoucí chráněné krajinné oblasti Aragvi (dále jen CHKO Aragvi), a partnerské instituce Agentury pro chráněná území Gruzie (dále jen APA), která zajišťuje správu národních parků v Gruzii. Výstupy primárně zahrnují přípravu a zpracování návrhu plánu péče pro CHKO Aragvi a zvyšování odborných kapacit zaměstnanců správy.

Plán péče je pokládán za hlavní nástroj komplexního managementu chráněných území. Projekt jeho prostřednictvím zajistí nejen dostatečné plánování ochrany přírody a krajiny v zájmovém území, ale zároveň i stanoví příslušná pravidla a principy vedoucí k celistvému udržitelnému rozvoji dané horské oblasti. Tím zvýší atraktivitu regionu pro cestovní ruch, podpoří tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit a v neposlední řadě přispěje ke zlepšení porozumění péči o chráněná území u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy.

Projekt svými aktivitami navazuje na intervence Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (dále jen ZRS ČR) v letech 2014-2018 zaměřené na rozvoj horského regionu Tušsko v rámci plánu péče pro Chráněnou krajinnou oblast Tušsko, který se stal základem pro implementaci celé řady opatření směřujících k zajištění ochrany přírodní a kulturně-historických hodnot území.

Horská krajina Gruzie.
Foto: Jindřich Chlapek

Kontakt:

Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí oddělení projektů s mezinárodní účastí