Vedoucí Oddělení ochrany krajiny (50)

Oddělení ochrany krajiny

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební poměr
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 3. 6. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně, a to nejdéle do 8. 1. 2026).
Více informací

Ekolog / ekoložka se specializací na vodní ekosystémy (1646)

Oddělení maloplošných zvláště chráněných území

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní poměr
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 16. 5. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně, nejdéle však po dobu trvání projektu Monitoring invazních druhů, tj. do 31. 12. 2029).
Více informací

Personální právník / právnička (186)

Oddělení personální

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 30. 4. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu dobu určitou po dobu dlouhodobé nepřítomnosti státní zaměstnankyně a následně její mateřské dovolené, čerpání řádné dovolené po ukončení mateřské dovolené a případného čerpání rodičovské dovolené, a to nejdéle do 30. 6. 2027.
Více informací

Vedoucí oddělení CHKO (38)

Oddělení CHKO

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 7. 5. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Archivář/ka (1829)

Oddělení ÚSOP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 8. 5. 2024
Další informace: Úvazek 0,4. Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Personalista / personalistka (1452)

Oddělení personální

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 30. 4. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektů Monitoring Invazních druhů a Mapování a monitoring III (nejdéle do 31.12.2029).
Více informací

Administrátor/ka veřejných zakázek (1240)

Oddělení právní podpory a veřejných zakázek

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 26. 4. 2024
Další informace: Úvazek 0,7. Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu IP LIFE Jedna příroda (nejdéle do 31.12.2025).
Více informací

Krajinný/á ekolog / ekoložka (77)

Oddělení projektů s mezinárodní účastí

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 6. 5. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání služebního úkolu státního zaměstnance zařazeného na projektu ConNature LIFE Ukraine, a to nejdéle do 28. 2. 2026).
Více informací

Zoolog / zooložka (1776)

Oddělení Správy CHKO Jeseníky

RP Olomoucko
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Jeseník
Lhůta pro podání žádosti do: 3. 5. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu PROSPECTIVE LIFE, a to nejpozději do 31.12.2033.
Více informací

Krajinář/ka urbanista / urbanistka (437)

Oddělení Správy CHKO Jizerské hory

RP Liberecko
Typ pracovní pozice: Pracovní poměr
Místo výkonu služby/práce: Liberec
Lhůta pro podání žádosti do: 22. 4. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání mateřské dovolené, čerpání řádné dovolené po ukončení mateřské dovolené, rodičovské dovolené a případného neplaceného volna státní zaměstnankyně zařazené na služebním místě, a to nejdéle do 30. 4. 2027).
Více informací

Botanik / botanička (1773)

Oddělení Správy CHKO Železné hory

RP Vysočina
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Nasavrky
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 4. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu PROSPECTIVE LIFE, a to nejpozději do 31.12.2033.
Více informací