Pro všechny milovníky květeny Bílých Karpat je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Hlavinka horská
Hlavinka horská

Více informací
Hrachor panonský pravý
Hrachor panonský pravý

Více informací
Kociánek dvoudomý
Kociánek dvoudomý

Více informací
Kosatec různobarvý
Kosatec různobarvý

Více informací
Kosatec trávovitý
Kosatec trávovitý

Více informací
Kozinec dánský
Kozinec dánský

Více informací
Mečík střechovitý
Mečík střechovitý

Více informací
Modřenec chocholatý
Modřenec chocholatý

Více informací
Pcháč panonský
Pcháč panonský

Více informací
Prstnatec bezový
Prstnatec bezový

Více informací
Prstnatec májový
Prstnatec májový

Více informací
Pětiprstka žežulník
Pětiprstka žežulník

Více informací

Všechny rostliny

Chrpa úzkoperá
Chrpa úzkoperá

Více informací
Hlavinka horská
Hlavinka horská

Více informací
Hořec brvitý
Hořec brvitý

Více informací
Hořec hořepník
Hořec hořepník

Více informací
Hořec křížatý
Hořec křížatý

Více informací
Hořeček nahořklý pravý
Hořeček nahořklý pravý

Více informací
Hrachor panonský pravý
Hrachor panonský pravý

Více informací
Jetel červenavý
Jetel červenavý

Více informací
Kociánek dvoudomý
Kociánek dvoudomý

Více informací
Koniklec velkokvětý
Koniklec velkokvětý

Více informací
Kosatec různobarvý
Kosatec různobarvý

Více informací
Kosatec trávovitý
Kosatec trávovitý

Více informací
Kozinec dánský
Kozinec dánský

Více informací
Kruštík bahenní
Kruštík bahenní

Více informací
Kýchavice černá
Kýchavice černá

Více informací
Mečík střechovitý
Mečík střechovitý

Více informací
Mochna bílá
Mochna bílá

Více informací
Modřenec chocholatý
Modřenec chocholatý

Více informací