V péči o přírodní hodnoty území a osvětu veřejnosti  jsou našimi nepostradatelnými partnery i zástupci neziskového sektoru věnující se ochraně přírody nebo osvětě v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jsou to:

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

ZO ČSOP Bílé Karpaty

ZO ČSOP Veronica, Centrum Hostětín

ZO ČSOP Kosenka

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.