Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem ČR umístěnou zpravidla na stojanu poblíž paty stromu.

Na území CHKO Bílé Karpaty je 39 lokalit, kde byl vyhlášen památný strom nebo skupina stromů. Těmto stromům se dostává zvýšené pozornosti a péče z hlediska orgánu ochrany přírody, kterým je na území CHKO Bílé Karpaty – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty (OOP).

Stejně tak poškození těchto stromů sebou nese vážnější důsledky než v případě stromů, které nebyly vyhlášeny jako památné.

Důvodem vyhlášení za památný strom jsou obvykle výjimečné rozměry, tvar či historie, která se se stromem pojí. Návrh na vyhlášení památného stromu může podat kdokoliv u OOP.

Za nejvýznamnější z památných stromů Bílých Karpat je nezbytné zmínit Adamcovu oskeruši v k.ú. Strážnice, která je považována za největší strom tohoto druhu ve Střední Evropě. Svými rozměry jsou pak výjimečné např. Františkův břek nebo Janův buk, které rostou v k.ú. Vápenice. Za památný lze vyhlásit i významnější keř jako je např. Obecní dřín ve Tvarožné Lhotě.