Pro všechny milovníky květeny Bílých Karpat je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Hlavinka horská

Hlavinka horská

Více informací
Hrachor panonský pravý

Hrachor panonský pravý

Více informací
Jetel červenavý

Jetel červenavý

Více informací
Kociánek dvoudomý

Kociánek dvoudomý

Více informací
Kosatec různobarvý

Kosatec různobarvý

Více informací
Kosatec trávovitý

Kosatec trávovitý

Více informací

Všechny rostliny

Chrpa úzkoperá
Chrpa úzkoperá

Více informací
Hlavinka horská
Hlavinka horská

Více informací
Hořec brvitý
Hořec brvitý

Více informací
Hořec hořepník
Hořec hořepník

Více informací
Hořec křížatý
Hořec křížatý

Více informací
Hořeček nahořklý pravý
Hořeček nahořklý pravý

Více informací
Hrachor panonský pravý
Hrachor panonský pravý

Více informací
Jetel červenavý
Jetel červenavý

Více informací
Kociánek dvoudomý
Kociánek dvoudomý

Více informací
Koniklec velkokvětý
Koniklec velkokvětý

Více informací
Kosatec různobarvý
Kosatec různobarvý

Více informací
Kosatec trávovitý
Kosatec trávovitý

Více informací
Kozinec dánský
Kozinec dánský

Více informací
Kruštík bahenní
Kruštík bahenní

Více informací
Kýchavice černá
Kýchavice černá

Více informací
Mečík střechovitý
Mečík střechovitý

Více informací
Mochna bílá
Mochna bílá

Více informací
Modřenec chocholatý
Modřenec chocholatý

Více informací
Pcháč panonský
Pcháč panonský

Více informací
Prstnatec bezový.
Prstnatec bezový.

Více informací
Prstnatec májový
Prstnatec májový

Více informací
Pětiprstka žežulník
Pětiprstka žežulník

Více informací
Rudohlávek jehlancovitý
Rudohlávek jehlancovitý

Více informací
Růže galská
Růže galská

Více informací
Sasanka lesní
Sasanka lesní

Více informací
Snědek krátkočnělečný
Snědek krátkočnělečný

Více informací
Sněženka podsněžník
Sněženka podsněžník

Více informací
Suchopýr širolistý
Suchopýr širolistý

Více informací
Tolije bahenní
Tolije bahenní

Více informací
Vemeník dvoulistý
Vemeník dvoulistý

Více informací
Violka bílá
Violka bílá

Více informací
Vstavač mužský znamenaný
Vstavač mužský znamenaný

Více informací
Vstavač vojenský
Vstavač vojenský

Více informací
Zvonek hadincovitý
Zvonek hadincovitý

Více informací
Zvonečník hlavatý
Zvonečník hlavatý

Více informací
Černýš hřebenitý
Černýš hřebenitý

Více informací