Jedinečná podoba krajiny Bílých Karpat je vzácným dokladem toho, že lidské konání může spoluvytvářet cenné přírodní i kulturní hodnoty. Generacím lidí stálo za to žít a hospodařit v území Bílých Karpat, čímž spoluvytvořily tuto krajinu. Na nás je, aby byla zachována i generacím budoucím.

Orchidejové hory táhnoucí se od Slovácka po Valašsko jsou pestré jak na lidové tradice a folklor, tak na neopakovatelné přírodní scenérie a vzácné druhy rostlin a živočichů.